» น้ำมันหล่อลื่น BP
» น้ำมันหล่อลื่น Castrol
» น้ำมันหล่อลื่น Esso
» น้ำมันหล่อลื่น Petronas
» น้ำมันหล่อลื่น PTT
» น้ำมันหล่อลื่น Mobil
» น้ำมันหล่อลื่น Shell
» Personal Bodyguard Alarm
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- น้ำมันไฮโดรลิค
- น้ำมันไฮโดรลิคทนไฟ
- น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม
- น้ำมันเครื่องอัดอากาศ (นำ้มันคอมเพรสเซอร...
- น้ำมันเครื่องทำความเย็น
- น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์และระบบหมุ...
- น้ำมันและจารบี ฟู้ดเกรด (Food Grade Lubr...
- น้ำมันสำหรับเรือเดินทะเล
- น้ำมันหล่อเย็น ตัดกลึงและขึ้นรูปโลหะ
- น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อน
- น้ำมันล้างระบบ (Flushing Oil)
- น้ำมันถ่ายเทความร้อน
- น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
- น้ำมันยาง
- น้ำมันขาว
- จารบี
- จารบีทนความร้อน (จารบีสังเคราะห์)
- น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์
- สารละลายโซเว้นท์
- การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
- มาตราฐานและความหนืดน้ำมันหล่อลื่น
- มาตรฐาน น้ำมันเครื่องรถยนต์ Automotive ...
- BP OIL
- Castrol
- PTT
Think Tank

หัวข้อ : น้ำมันเครื่องทำความเย็น

น้ำมันเครื่องทำความเย็น REFRIGERATOR OIL

การหล่อลื่น ในคอมเพรสเซอร์ของ เครื่องทำความเย็น

อุปกรณ์ชิ้นเดียวในระบบ เครื่องทำความเย็น ที่ต้องได้รับ การหล่อลื่น คือ "คอมเพรสเซอร์" น้ำมันหล่อลื่น นอกจากจะทำหน้าที่ หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ในคอมเพรสเซอร์ เช่น แบริ่ง แหวนและกระบอกสูบแล้ว ยังต้องทำหน้าที่เป็นซีลตรงกระบอกสูบอีกด้วย ในการทำหน้าที่นั้น น้ำมันหล่อลื่น จำนวนเล็กน้อยมีโอกาสที่จะเล็ดลอดติดไปกับน้ำยานี้จะไม่เกิน 1-2% ของปริมาณน้ำยา หากเล็ดลอดติดออกมามากอาจก่อปัญหาในวาวล์ลดความดัน และทำให้อัตราการถ่ายเทความร้อนในคอยล์เย็นแย่ลงได้ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบตกต่ำลง ดังนั้นในระบบที่ใหญ่ ๆ บางแบบซึ่งใช้น้ำยาชนิดที่ไม่ผสมตัวกับ น้ำมัน มักจะมีการติดตั้งหม้อแยก น้ำมัน ไว้หลังคอมเพรสเซอร์ด้วย น้ำมันหล่อลื่น คอมเพรสเซอร์ ต้องประสบกับสภาวะที่ร้อนจัดในคอยล์ร้อนและสภาวะที่เย็นจัดในคอยล์เย็นนอก จากนั้นยังต้องสัมผัสกับน้ำยาและชิ้นส่วนทองแดง/อลูมิเนียมในระบบ ดังนั้น น้ำมันหล่อลื่น ที่ดีสำหรับคอมเพรสเซอร์ระบบทำความเย็นจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ ดังนี้

 1. ให้ฟิล์ม น้ำมัน ที่แข็งแรง เพื่อทำหน้าที่หล่อลื่นและเป็นซีลได้อย่างสมบูรณ์
 2. มีความคงตัวต่อความร้อนสูงไม่สลายตัวเกิดเป็นเขม่าจับเกาะชิ้นส่วนระบบได้ ง่าย
 3. มีความคงตัวทางเคมีสูง ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำยาและไม่เสื่อมสภาพโดยง่าย เพื่อต้านทานการเกิดคราบยางเหนียวและการกัดกร่อนชิ้นส่วนในระบบ
 4. มีจุดไหลเท (Pour Point)ต่ำ ในกรณีที่น้ำมันไม่ผสมตัวเข้ากับน้ำยาเพื่อป้องกันการแข็งตัวอุดตันในบริเวณ ที่เย็นจัดในระบบ เช่น วาวล์ลดความดันและคอยล์เย็น
 5. มีจุดเกิดไข (Floc Point)ต่ำ ในกรณีที่น้ำมันผสมตัวเข้ากับน้ำยาเพื่อป้องกันการเกิดไขเกาะอุดตันในบริเวณ ที่เย็นจัดในระบบ
 6. มีความชื้นปะปนต่ำ เพื่อป้องกันมิให้น้ำแข็งแยกตัวเกาะอุดตันบริเวณที่เย็นจัดในระบบ

คุณสมบัติ
น้ำมันทำความเย็นสำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำ ความเย็น HCFC, HC (ไฮโดรคาร์บอน) และแอมโมเนีย
ใช้น้ำมันดิบ Naphthenic ที่คัดสรรเป็นอย่างดีและใช้วิธีกลั่นไฮโดรเจนแบบพิเศษ จึงทำให้เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมทางด้านเสถียรภาพทางเคมี

 1.  ความเสถียรภาพทางเคมี ต่อต้านการเกิดปฎิกริยาทางเคมีกับสารทำความเย็นและวัตถุดิบอื่นๆ ที่อยู่ในระบบ
 2. มีแว็กซ์น้อย ป้องกันการแยกตัวของแว๊กซ์จากน้ำมันทำความเย็นที่ผสมในอุณหภูมิต่ำในระบบ
 3. ความเสถียรภาพทางความร้อน ขจัดคาร์บอนที่ติดอยู่ในจุดที่ร้อนของเครื่องคอมเพรสเซอร์ อย่างเช่นวาล์วหรือพอร์ต
 4. จุดเริ่มไหลต่ำ ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนในระบบ
 5. ความเป็นฉนวนสูง ปกป้องคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน น้ำมันทำความเย็นทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนระหว่างมอเตอร์กับตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์
 6. ความหนืดที่เหมาะสม ผสมน้ำมันทำ ความเย็นลงไปเพื่อปกป้องความแข็งแรงของฟิล์มในอุณหภูมิที่สูง ขึ้น และยังทำให้การไหลเวียนของของเหลวในอุณหภูมิที่ต่ำดีด้วย
 7. ไม่มีสารเจือปน ป้องกันไม่ให้เกิดรอยของพื้นผิวแบริ่ง การอุดตันในไลน์และพอร์ต และการเสื่อมสภาพทั่วไป

 

 

 


Home l About us l Product Categories l Product Data Sheet l FAQ ? l Contact us l Job Application